J.P. Radio Subotica
Program na srpskom jeziku

FM 104,4 MHz

 

DOKUMENTI OD JAVNOG INTERESA
[sr] [hu] [hr]

Vesti

Kontakti [pdf]

Cenovnik naših usluga [pdf]

Dokumenti od javnog interesa

Javne nabavke

PROGRAMI POSLOVANJA

Program poslovanja za 2013. godinu [pdf]
Izmena programa poslovanja za 2013. godinu [pdf]

Program poslovanja za 2014. godinu [pdf]

Program poslovanja za 2015. godinu [pdf]


BILANSI

Bilans stanja, Bilans uspeha JP 'Radio Subotica' za 2012. [pdf]

Bilans stanja, Bilans uspeha JP 'Radio Subotica' za 2013. [pdf]


PROFIL PREDUZEĆA

Profil preduzeća 2012 [xls]


TROMESEČNI/ŠESTOMESEČNI IZVEŠTAJI

2013
Tromesečni izveštaj I-2013 [xls]
Tromesečni izveštaj II-2013 [xls]
Tromesečni izveštaj III-2013 [xls]
Tromesečni izveštaj IV-2013 [xls]

2014

Tromesečni izveštaj I-2014 [xls]

Tromesečni izveštaj II-2014 [xls]

Šestomesečni izveštaj I-2014 [xls]

Tromesečni izveštaj III-2014 [xls]

Devetomesečni izveštaj I-2014 [xls]

Tromesečni izveštaj IV-2014 [xls]

Godišnji izveštaj 2014 [xls]

 


Radio Subotica @ 2014